Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Zemgales NVO Centrs

Dibināšanas datums
1998.gada 14.decembris

Mērķis
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un nevalstisko organizāciju pārstāvniecību Zemgales reģionā.

Uzdevumi
Informācija
Konsultācijas
Izglītojoši pasākumi
Tehniskais atbalsts

Filozofija
Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, un to brīvā un tiesiskā izpausme ir valsts augstākā pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko esam izvirzījuši par savas darbības pamatelementu. Nevalstiskās organizācijas Latvijā līdzās brīviem un atbildīgiem cilvēkiem ir pilsoniskās sabiedrības pamatelements.

Vīzija
Zemgales reģiona nevalstiskās organizācijas aizstāv un risina sabiedrības intereses valsts, pašvaldību un citu organizāciju līmeņos, tādējādi ietekmējot tiesiskas, pilsoniskas sabiedrības veidošanos Zemgales reģionā.

Vērtības

Cilvēks kā pamatvērtība
Latvija ir izvēlējusies demokrātiskas attīstības ceļu. Cilvēks, viņa dzīvība, brīvība, cieņa un tiesības ir augstākā demokrātijas pamatvērtība. Zemgales NVO Centrs ikdienā strādā pie šo vērtību ieviešanas praksē. Visu vērtību vienojošais faktors ir pilsoniskā sabiedrība, ko Zemgales NVO Centrs ir izvirzījis par savas darbības pamatelementu.

Dažādu līmeņu pieeja
Zemgales NVO centrs aktīvi plāno, koordinē, īsteno un izvērtē projektus vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. Pieredze mērojama dažādos līmeņos: no NVO informācijas dienām Jelgavā, Jēkabpilī, Dobelē līdz starpkontinentālā ilgtermiņa sadarbības projektam ar Latīņamerikas valstīm.

Dalīšanās pieredzē
No visiem izaugsmes ceļiem vissvarīgākais ir ieguldīšana cilvēkos. Mūsu priekšnoteikums ir vienkāršs - ja tavi cilvēki attīstās, attīstās arī tava organizācija. Cilvēks, attīstot organizāciju, attīsta un veido kopējo sabiedrību. Dalīšanās vienam ar otru ir svarīgs pamatkritērijs kvalitātes celšanā.