Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Bezmaksas pakalpojumi
Zemgales NVO centrs nodrošina organizācijas un ikvienu indivīdu Zemgalē ar aktuālāko, nozīmīgāko un piemērotāko informāciju. Piedāvātos bezmaksas pakalpojumus lieto plaša mērķa grupa: nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes, jaunieši un aktīvi sabiedrības locekļi.

PAKALPOJUMS PIEDĀVĀJUMS

INFORMATĪVIE PAKALPOJUMI

 • Informatīvie materiāli, aktuālā informācija, NVO literatūra
 • Ziņas pa e-pastu (vairāk kā 2 000 tiešo saņēmēju):
  • NVO Ziņas (vairākas reizes mēnesī)
  • Jauniešu iespēju ziņu lapa EURODESK (reizi mēnesī)
  • Jauniešu apmaiņu piedāvājumi (vairākas reizes mēnesī)
  • Eiropas brīvprātīgā darba piedāvājumi (vairākas reizes mēnesī)
 • NVO sadaļu uzturēšana Zemgales pašvaldību portālos (piemēram, www.jelgava.lv/nvo)
 • Starptautisko partneru meklēšana, fondu informācija, projektu sadarbības piedāvājumi

KONSULTĀCIJAS

(tiešsaistē un klātienē)

INFORMATĪVIE SEMINĀRI

UN APMĀCĪBAS

 • NVO info dienas (Zemgales pilsētās)
 • Apmācības jaunajām NVO
 • VID semināri par gada pārskatiem un grāmatvedību NVO
 • Apmācības par grāmatvedību un lietvedību
 • Mūžizglītības programmas, ES programma „Jaunatne darbībā", fondi, diskusiju cikli
 • Informatīvās skolu, universitāšu vizītes

JAUNIEŠU INFORMATĪVAIS TĪKLS "EURODESK"

 • Studijas, stipendiju iespējas Eiropas Savienībā
 • Darbs, prakse, brīvprātīgais darbs Eiropas Savienības valstīs
 • Atbildes uz saviem jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienību
 • Starptautisko partneru meklēšana projektiem
 • Ceļošana Eiropā

PRAKSE / BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

DATORS / INTERNETS

 • Datora/interneta izmantošana NVO centra birojā + iespēja lietot bezvadu internetu

MAKSAS PAKALPOJUMI