Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Jauniešu organizācijām
Zemgales NVO Centrs ikdienā darbojas kā jumta organizācija nevalstiskajām organizācijām Zemgales reģionā. Daļa no tām ir jauniešu nevalstiskās organizācijas, kas balsta nevalstisko sektoru ar visinovatīvāko pieeju. Mēs nodrošinām vairākas bezmaksas aktivitātes, kuru galvenā mērķauditorija ir jaunieši, jauniešu darbinieki un jauniešu organizācijas. Zemāk piedāvājam iepazīties ar svarīgākajām iniciatīvām, kuras aicinām izmantot.

Ziņas pa e-pastu
Zemgales NVO Centrs nodrošina vairākas ziņas pa e-pastu, kas atvieglo organizāciju darbu un tai pat laikā informē par aktualitātēm nevalstiskajā sektorā. Šobrīd veidojam 4 ziņu lapas, kas ietver informāciju par projektu fondiem, aktualitātēm, sadarbības piedāvājumiem no Eiropas un līdzīga rakstura iespējām. Ziņas izmanto vairāk kā 2 000 tiešie e-pastu saņēmēji.

Efektivitātes rokasgrāmata
Jauniešu organizāciju efektivitātes rokasgrāmata "SECRET of Democracy" izveidota ar mērķi uzlabot līdzdalības līmeni jauniešu organizācijās vietējā, reģionālā, valstiskā un starptautiskā līmenī. Rokasgrāmata dod būtisku ieskatu trīs galvenajās ievirzēs: Stratēģijas plānošana, Resursi un Taktika. Efektivitātes rokasgrāmatu izstrādāja 18 vairāku Eiropas valstu speciālisti darbā ar jaunatni un organizāciju vadību. Šobrīd Jauniešu organizāciju efektivitātes rokasgrāmata pieejama 6 valodās: latviešu, angļu, vācu, itāļu, lietuviešu un slovāku.

Personāla izaugsme

Jauniešu organizācijām ir iespēja saņemt informāciju par personāla izaugsmes aktivitātēm, apmācību kursiem, semināriem, kontaktu veidošanas semināriem Latvijā un Eiropā. Lielākā daļa aktivitāšu paredzēta jauniešu organizāciju un jauniešu darbinieku personāla izaugsmei un darba kvalitātes uzlabošanai. Zemgales NVO Centrs iesaka izmantot minētās iespējas, jo semināriem ir augsta pievienotā vērtība un tos gandrīz pilnībā sedz Eiropas Komisija.

Konsultācijas
Zemgales NVO Centrs ikdienā nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu, pieejamiem fondiem, aktualitātēm. Līdz šim jauniešu organizācijas izmanto iespēju konsultēties par pieteikuma anketas aizpildīšanu Eiropas Savienības programmai „Jaunatne darbībā", saņemt jauniešu apmaiņu sadarbību piedāvājumus no Eiropas un konsultēties par pieejamies fondiem, kur iesniegt savus ideju projektus.

Sadarbība
Meklējat sadarbības partnerus kopēja projekta izstrādei, vēlaties uzzināt, kādas ir citas jauniešu organizācijas Zemgales reģionā, meklējiet sadarbības organizācijas savā pilsētā, reģionā, valstī vai pasaulē? Zemgales NVO Centrs var palīdzēt sadarbības jautājumos.