Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

No 2012. gada sākuma Zemgales NVO Centrs kopā ar partneriem no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Spānijas un Rumānijas īsteno Eiropas Komisijas finansēto projektu "INTOOL" (no angļu valodas - nekad nav par vēlu apgūt prasmi mācīties), projekts tiek realizēts Grundtvig programmas ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot materiālu krājumu (Tool Box), ko pieaugušo apmācītāji un lektori var izmantot, lai veicinātu mācīšanās procesu pieaugušajiem.

"INTOOL" projekts paredz nodrošināt piemērotas metodes un materiālus pieaugušo mūžizglītībā iesaistītajiem, lai attīstītu efektīvu pieaugušo izglītības sistēmu, kas ir pieejama ikvienam. Galvenie mērķi, kas saistīti ar iesaistīšanos, ir nodrošināt kvalitāti un sistēmas efektivitāti, kā arī mācību rezultātu un monitoringa sistēmu šai jomai. Projektam ir izveidota mājas lapa.

Lai īstenotu projektā izvirzītos mērķus, plānotas veikt sekojošas aktivitātes:

Esošās situācijas izpēte
Pārskats par esošo metožu esamību, attīstot kompetenci "prasme mācīties". Tiks izpētīta specializētā literatūra un partneru pieeja. Katrs partneris, tai skaitā par darba programmu atbildīgais partneris, izstrādās pētījumu par esošo situāciju.

Materiālu apkopojums
Tiks izstrādāts materiālu apkopojums apmācītājiem/lektoriem, kas to varēs izmantot darbā ar pieaugušajiem. Materiālu apkopojums (zināšanu pārbaude, pašnovērtējuma uzdevumi utt.) palīdzēs pieaugušajiem apmācāmajiem veikt sekojošo: attīstīt prasmes saprast un atsaukt informāciju, atminēties, izmantojot saīsinājumus, ielāgot kartes, iekrāsot un iegaumēt pamatprincipus, veikt piezīmes, atkārtot koncepcijas, veikt analītisko lasīšanu, koncentrēties mācību procesā, tikt galā ar emocijām mācību procesā (tikt galā ar neveiksmēm, sadarbojoties un debatējot ar apmācītājiem/lektoriem utt.), saņemt atbalstu no pieaugušo izglītības personāla un citiem apmācāmajiem mācību procesa ietvaros.

Apmācību seminārs
Projekta ietvaros tiks izstrādāts īss apmācību seminārs, kura mērķauditorija ir apmācītāji/lektori, kas strādā šajā jomā. Apmācību seminārs ir paredzēts, lai izskaidrotu kā attīstīt prasmi mācīties kompetenci un izmantot metožu apkopojumu (Tool Box).

Atbalsta
Grundtvig projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras mūžizglītības programma GRUNDTVIG.