Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 
Ievietots 27.02.2015
 
Nosaukums Adrese Telefons
Attīstības aģentūra "Pieci" Jaunā iela 22-48, Jēkabpils, LV-5201 26891826
Invalīdu apmācības un dienas centrs "AUSMA" Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, LV-5201 26339675
Izglītības iniciatīvu centrs Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202 65235635
Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienība Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201 65233127
Jauniešu klubs "JK Nams" Bebru iela 3-15, Jēkabpils, LV-5201 29140037
Melnā Muša Brīvības iela 2b, Jēkabpils, LV-5201 26452818
Jēkabpils Galda hokeja klubs PLUS Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 26985902
Jēkabpils rajona zemnieku biedrība Celtnieku iela 15-21, Jēkabpils, LV-5201 29379161
Jēkabpils NVO atbalsta centrs Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 28348255
Vidusdaugavas amatnieku biedrība Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 28348255
Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 65231333
SPATKANNE Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 67169266
Lauvas klubs 14.jūnija iela 1, Jēkabpils, LV 5201 26522911
Klubs "Mārdadzis" Brīvības iela 3b, Jēkabpils, LV-5201 26311749
Jēkabpils Latviešu biedrība Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 28847615
Pamjatj Bebru iela 27-16, Jēkabpils, LV-5201 29813112
Vecāki Jēkabpilij Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 26523242
Jēkabpils invalīdu biedrība Jaunā iela 39, Jēkabpils, LV-5201 26745619
Vides iniciatīvu centrs Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5202 29449622
Zemgales mūžizglītības centrs Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5201 29343061
Poļu biedrība "Rodacy" Rīgas iela 61, Jēkabpils, LV-5201 29155380
Cerību sala Brīvības iela 45-85, Jēkabpils, LV-5201 29950767
"DIALOGS PLUS" Bebru iela 13 – 21, Jēkabpils, LV-5201 29296645
Ukraiņu biedrība "Javir" Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 29408715
Latvijas mazpulku Biedrības Jēkabpils nodaļa "Skudrupūznis" Bebru iela 8 - 7, Jēkabpils, LV-5201 26557315
Jēkabpils pensionāru apvienība "Sasaiste" Jaunā iela 39a, Jēkabpils, LV - 5201 29213698
Dzintra Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201 65231475
Jauniešu klubs "13.pirmdiena" Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201 65231284
Averojas, Bredebro un Jēkabpils draudzības biedrība Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5201 29495192
Jēkabpils kokapstrādes uzņēmējdarbības parks Zīlānu iela 93, Jēkabpils, LV-5202 27018929
Biedrība kristīgai paaudžu kopībai "Tilts" Dambja iela 10, Jēkabpils, LV-5201 27040603
Latvijas politiski represēto apvienība, Jēkabpils nodaļa Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 26333624
Jēkabpils ROTARI  klubs Viestura iela 35, Jēkabpils, LV 5201   -
Latvijas Sarkanā krusta  Jēkabpils rajona komiteja Rīgas iela 201, Jēkabpils, LV 5202 -
"Vecāki izglītības atbalstam" R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201 29266104
Jēkabpils romu biedrība "Šatra" Jaunā iela 55a, Jēkabpils, LV-5201 26741758
Jēkabpils ebreju kopiena Andreja Pormaļa iela 44, Jēkabpils, LV-5210 29739024
Jēkabpils krievu biedrība "Rodņik" Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 65236020
Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība "Belovodije" Andreja Pormaļa iela 28, Jēkabpils, LV-5201 29197301
Emanuēls Viesītes iela 45-9, Jēkabpils, LV-5201 29805612
Jēkabpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Brīvības iela 87, Jēkabpils, LV - 5201 65233263
Vides tūrisma un attīstības klubs "SĒLIJA" Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 29322037
Daugavas Vanagi Latvijā Jēkabpils nodaļa Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV-5201 29521678
Deju studija "VF Sports" Ķieģeļu iela 13b–28, Jēkabpils, LV-5201 29867324
Latvijas neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālā organizācija Bebru iela 28-14, Jēkabpils, LV-5201 65233798
Latviešu-vācu interesentu biedrība Jēkabpils   26428265
Mednieku biedrība "Vidsalietis" Siguldas iela 2, Jēkabpils, LV-5202 -
Jēkabpils NVO resursu centrs Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201 29449622
Sēļu kultūras biedrība Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201 29508939
Vidusdaugavas mežizstrādes un kokapstrādes apvienība Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201 29255207
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa Aldaunas iela 7, Jēkabpils, LV-5201 26089356
Biedrība KA-7 Bebru iela 1-16, Jēkabpils, LV-5201 26785315