Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 
Ievietots 27.02.2015
 
Nosaukums Adrese Telefons
Biedrība "Kurmuiža" Kurmenes pagasta padome, Vecumnieku novads, LV-5115 29352393
Biedrība "Visdari" "Kārklēni", Kurmenes pag., Vecumnieku novads, LV-5115 26164307
VIG biedrība "Valles Pūces" Valles pagasta padome, Vecumnieku novads, LV-5106 29123991
Kurmenes izglītības un kultūras biedrība "Viļņi" "Mežvīni", Kurmenes pag., Vecumnieku novads, LV-5115 29349149
Biedrība "Vecumnieku lauku sieviešu klubs "Maijas"" Rīgas iela 29a Vecumnieku novads, LV-3933 29468514
Biedrība "Skaistkalnes sieviešu klubs "Mēmelīte""  Skolas iela 1, Skaistkalne, Vecumnieku novads, LV-3921 26346250
Biedrība "Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"" Misas tautas nams, p/n Bodnieki, Vecumnieku novads, LV-3906 63943247
Biedrības "Jaunatne smaidam"  Mīlupes", Bārbeles pag., Bārbele, Vecumnieku novads, LV-3905 28663569
Biedrība "Stelpīte"  Jaunlādzēni, Stelpes pag.,Vecumnieku novads, LV-3925 29279282
Biedrība "Dižstelpe"  Smiltnieki, Stelpes pag., Vecumnieku novads, LV-3925 29279282
Biedrība "Tehnisko Sporta veidu Klubs "Pīlādzis""  Ceriņu iela 9b, Vecumnieki, Vecumnieku novads, 63976592
Biedrība "Gustava Celmiņa centrs" Purvmaļi, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads, LV-3933 -
Biedrība "Mediamaster LP" Ceriņu iela 9b, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933 -
Meža īpašnieku biedrība "Bārbele" Kociņi", Bārbeles pagasts, Vecyumnieku novads, LV-3905 29493939
Sporta biedrība Hokeja klubs "LAUSKS" "Sudrabiņi"-4,  Skaistkalnes pag., Vecumnieku novads, LV-3924  
Biedrība "Valles pūces" Valles pagasta padome, Valle, Vecumnieku novads, LV-5106 29123991
Biedrība "Latvijas gladiolu draugu klubs " "Saulītes-Zeltiņi"-13, Nīzere, Nīzeres iela, Stelpes pag., Vecumnieku novads, LV-3925 29412376
Jāšanas sporta klubs "Gaita" Rīgas iela 31A-1, Vecumnieki, Vecumnieku no., LV-3933  
Biedrība "Skaistkalne" Lakstīgalu iela 2, Skaistkalne, Vecumnieku novads, LV-3924 29286411
Sarkanā Krusta Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļu Atvasaras, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads, LV-3933 63976422
Personības rekreācijas centrs "Soli pa solim" Juši, Bārbeles pag., Vecumnieku novads, LV-3905 26334417
Vecumnieku novada  skautu un gaidu vienība Mīlupes", Bārbeles pag., Bārbele, LV-3905 22075406
286. Bārbeles mazpulks Bārbeles pamatskola, p/n Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku novads, LV-3905 63946946
Reģionālā jaunatnes padome Mīlupes", Bārbeles pag., Bārbele, LV-3905 28663569
Floristu interešu kopa Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3906 26317951
Literātu biedrība "DĀRTA" Tīrumi, Bāŗbeles pag., Vecumnieku novads,  LV-3905  
Mednieku klubs "EGLE" Upes iela 19, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933