Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 
Semināri par mazo projektu konkursu Zemgales nevalstiskajām organizācijām 13.07.2014.

Zemgales NVO Centrs izsludina Zemgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 EUR, kas sadalīti 2 jomu atbalstam: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 15 000 EUR (Lasīt visu)

 
 
Zemgales NVO projektu programmas 2014.gada konkursa rezultāti 12.08.2014.

Zemgales NVO Centrs saņēma 38 projektu pieteikumus, no kuriem 25 projekti iesniegti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības jomā un 13 projekti starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā. Iesniegto projektu kopējā pieprasītā summa ir 73 000 EUR, taču konkursā pieejami 22 000 EUR. Apkopojot ekspertu vērtējumus, projektu konkursā (Lasīt visu)

 
 
Izsludināts mazo projektu konkurss Zemgales nevalstiskajām organizācijām 27.06.2014.

Zemgales NVO Centrs izsludina Zemgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 EUR, kas sadalīti 2 jomu atbalstam: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem 15 000 EUR (Lasīt visu)

 
 
Par apmācību semināru "Darbojies lokāli, domā globāli!" 05.09.2014.

Bezmaksas apmācības Zemgales reģiona NVO pārstāvjiem un speciālistiem par pieaugušo mūžizglītības iespējām Latvijā un Eiropas Savienībā organizē biedrība "ideA", ar LR Kultūras ministrijas un biedrības "Zemgales NVO atbalsta centrs" atbalstu. Projekta nosaukums - "Darbojies lokāli, domā globāli!", Līguma Nr. 04/KM. Projekta ietvaros no š.g. septembra līdz novembrim (Lasīt visu)

 
 
Ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas darba semināri 19.09.2014.

Biedrība "Izglītības inovāciju pārneses centrs" un Lauku partnerība "Sēlija" projekta "Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai" ietvaros organizē ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas seminārus. Semināri notiks š.g. 2.oktobrī pl.10 Jelgavā, Skautu ielā 2 un š.g. 7.oktobrī Jēkabpils novada Kalna pagasta Kulrūras namā (Lasīt visu)

 
 
Pļaviņu novada NVO "Jauniešu biedrība - CENTRS" projekta "Gāzi grīdā!" aktivitātes 30.09.2014.

Pļaviņu novada NVO "Jauniešu biedrība - CENTRS" projekta "Gāzi grīdā!" ietvaros organizēja novada iedzīvotājiem - interesentiem tikšanos ar Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Ginaiti. Tā kā šis ir jauniešu projekts, tad klausītāji pamatā bija pilngadīgie jaunieši, kas 4.oktobrī vēlēt dosies pirmo reizi! Komisijas priekšsēdētāja vienkāršos vārdos izstāstīja par (Lasīt visu)