Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Zemgales NVO Centrs uzsāk darbu pie jauna projekta ''BADU''

Ievietots 05.07.2017
 

Projekta uzdevums ir veicināt Mozilla digitālo nozīmīšu (Mozilla Open Badges) izmantošanu, parādot neformāli un profesionāli iegūtās zināšanas digitālā vidē. Papildus projekta ietvaros vēlamies parādīt arī prasmes, kas iegūtas mobilitātes rezultātā. Nozīmīte ir kā simbols, kuras uzdevums ir parādīt sasniegumus, iemaņas un kvalitātes. Mozilla digitālā nozīmīte (turpmāk ''nozīmīte'') ir datne, kas ir ikonas formātā veidota un satur informāciju par iegūtajām iemaņām un sasniegumiem. Datnē var atrast informāciju par izdevējorganizācijas nosaukumu, iegūto zināšanu apraksts un derīguma termiņš. Nozīmītes ir atvērtā koda programma un to var izmantot jebkura organizācija – izdot nozīmītes digitālā vidē, atbalstot jauniešu mobilitāti un neformālās mācīšanās rezultātus.

Jaunatnes darbinieki var izmantot šīs nozīmītes, lai parādītu savas zināšanas, jo nozīmītes var parādīt arī sociālo tīklu lapās.

Projekta ietvaros veidosim vienkārši saprotamas vadlīnijas - kā izmantot Mozilla digitālās nozīmītes, izstrādājot arī jau 50 gatavas nozīmītes jauniešu izglītotājiem, norādot kompetences jaunatnes mobilitātes atbalstam un 50 nozīmītes neformālās izglītības jomā. Tāpat arī tiks veidots labās prakses katalogs par to, kā izmantot Mozilla digitālās nozīmītes jauniešu apmācītāju kompetenču atzīšanai.

Projekta vadošais partneris ir Vācijā bāzētā organizācija ''Jaunatnes kultūras projekti'' (Drēsdene) un projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zemgales NVO Centru un sadarbības partneriem no Lielbritānijas, Itālijas un Spānijas.

Projektu līdzfinansē ERASMUS+ programma.