Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Izveidota rokasgrāmata sociālajiem darbiniekiem

Ievietots 31.08.2018
 

Plaši atzīts, ka sociālā atstumtība izraisa ilgstošu negatīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti un nākotnes iespējām. Saskaņā ar Eurostat datiem aptuveni trīs no desmit jauniešiem Eiropā piedzīvo sociālo atstumtību. Šī problēma ir svarīga arī Baltijas valstīs. Daudzi jaunieši dzīvo ģimenēs, kas saskaras ar nabadzības risku. Viens no sociālās atstumtības iemesliem ir nespēja vadīt personīgās finanses. Personīgo finanšu vadības prasmes ir nepieciešamas ikvienam - neatkarīgi no vecuma, profesijas vai sociālā statusa.

Sociālie darbinieki, kas strādā ar jauniešiem, kuri saskaras ar sociālo atstumtību, ne vienmēr var palīdzēt, jo bieži vien viņiem nav pietiekamas zināšanas par to, kā pienācīgi konsultēties ar jauniešiem par personīgo finanšu jautājumiem.

Tādējādi, lai uzlabotu sociālo darbinieku kompetenci konsultēt jauniešus par personīgo finanšu vadības jautājumiem biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs kopā ar partneriem: Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitāti un Tallinas Tehniskās universitātes Kuresāres koledžu īstenoja Nordplus Horizontālo projektu ID: NPHZ-2015/10009 "Mācīšanās stratēģijas skolēniem ar vājām pamatzināšanām personīgo finanšu plānošanā".

Projekta ietvaros tika veikta sociālo darbinieku un sociālās atstumtības grupu jauniešu personīgās finanšu pārvaldības vajadzības aptauja, kas atklāja, ka visvairāk nepieciešamā informācija sociālajiem darbiniekiem ir par personīgā budžeta sastādīšanu, naudas taupīšanas prasmju attīstīšana un ieņēmumus saskaņošana ar izdevumiem.

Pētījuma rezultāti tika izmantoti, lai izstrādātu apmācības metodoloģiju un izveidotu rokasgrāmatu, kas pieejama šeit: https://drive.google.com/drive/folders/17ouJ0Qyeg7lwPvj5gQTM8mQnSwWEjr0v

 

Vairāk informācijas par projektu: http://xwpx.iipc.lv/finansu-pratiba/