Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Projekts „Valoda. Kultūra. Integrācija.”

Ievietots 12.09.2018
 

RDC ''Svētelis'' 2018.gadā no aprīļa – septembrim īsteno Zemgales NVO projektu programmas projektu Līguma NR.02/KMS, ''Valoda. Kultūra. Integrācija'', ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO centra finansiālo atbalstu. Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās līdzdalības formu stiprināšanu, diskriminācijas mazināšanu, interešu aizstāvības prasmju attīstību, sabiedrības saliedētību, kā arī latviešu valodas prasmju nostiprināšanu mazākumtautību pārstāvju vidū.

Projekts ''Valoda. Kultūra. Integrācija.''  Veiksmīgi īstenojis visas projekta aktivitātes:

  1. 2018. Gada 24.maijā notika Izglītojošs sadraudzības pasākums, ''Kultūru daudzveidība mums apkārt'', kurā satikās 50 dalībnieku - dažādu tautību pārstāvji no tādām valstīm kā Indija, Irāka, Nepāla, Kazahstāna, Turcija, Ķīna, Krievija, Lietuva, Ukraina, kuri dzīvo Zemgales reģionā un vietējie iedzīvotāji. Liels prieks bija arī par vietējām nevalstiskajām organizācijām, kuras iesaistījās pasākumā un aicināja pievienoties mazākumtautību pārstāvjus lietderīga laika pavadīšanai. 
  2. 2018. gada vasarā noritēja Neformālais Latviešu valodas klubiņš mazākumtautību pārstāvjiem 90h apjomā (jūnijs – augusts) no Jelgavas, Jelgavas novada, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Dobeles novadiem. Klubiņa dalībniekiem mācīties palīdzēja profesionāla  pasniedzēja Dace Anstrate un vietējie brīvprātīgie. Klubiņa dalībniekiem ļoti patika izzinošā pastaiga ar interaktīvajiem uzdevumiem, kurus bija sagatavojis brīvprātīgais jelgavnieks Mārtiņš Horsts. Klubiņa dalībnieki interaktīvajā pastaigā saskaitīja logus Trīsvienības tornim, iepazinās ar garāmgājējiem un noskaidroja, kur Jelgavā pārdod garšīgākos saldējumus. Klubiņa noslēgumā dalībnieki sarīkoja atvadu ballīti un atceroties jautro vasaras mācīšanās 100% atzīmēja, ka projekta apmācības bijušas par īsām un noteikti vēlētos tādas apmeklēt vēl. Dalībnieki ir ļoti pateicīgi gan brīvprātīgajiem, gan skolotājai Dacei par noderīgajām zināšanām un atzina, ka viņu latviešu valodas prasmes ir krietni uzlabojušās. 10 dalībnieki patstāvīgi apņēmās nokārtot latviešu valodas eksāmenu, lai saņemtu A2 kategorijas.

Kopsummā projektā tika iesaistīti 67 cilvēki.

Dalībnieki izsaka pateicību biedrībai RDC ''Svētelis'', biedrībai ''Zemgales NVO centrs'' un Kultūras ministrijai par doto iespēju mācīties latviešu valodu un iesaistīties izglītojošās darbnīcās.

Papildus informācija par projektu:

Projekta vadītāja Gunita Bērza, tālrunis 29751732, e-pasts gunita.buse@gmail.com.